Presentació XLIV Festa des Vermar
Can Carreter, 11 de Setembre